Regulamin

Regulamin sklepu internetowego  ZAAKO.pl

 

    Dane przedsiębiorcy

 

1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo KARKON I Konrad Zaporowicz, ul. Szosa Rypińska 50, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP 878-16-62-92, które prowadzi działalność za pośrednictwem sklepu ZAAKO.pl

 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 

3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

4. Właściciel sklepu ZAAKO.pl zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

• dostęp do sieci Internet

• adres poczty e-mail

 

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 

 

II. Rejestracja i Logowanie.

 

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: adres e-mail i hasło, a następnie może uzupełnić profil o imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą  formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

 

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 

3. Założenie Konta klienta” jest nieodpłatne.

 

4.  Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

 

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

 

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

 

III.  Realizacja Zamówień.

 

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

 

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

• wybór formy dostawy i płatności

• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

• sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w sytuacji gdy produkt jest niedostępny. Informacja o niedostępności produktu zostanie przekazana niezwłocznie Klientowi.

·       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem tych zmian w życie.

·       Dostępne formy płatności dla konkretnego produktu wyszczególnione są na karcie produktu.

 

 

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 

• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

• opis produktu ( np. ilość, kolor, model)

• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

• sposób płatności

• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

• kopię regulaminu

 

 

IV. Forma płatności.

 

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 

• gotówką przy odbiorze towaru

• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

 

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 

 

V. Ceny i koszty przesyłki.

 

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na

stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

 

VI.  Dostawa.

 

1.  Klient ma do dyspozycji następujące rodzaje dostawy:

• przesyłka kurierska

• odbiór osobisty

 

2. Dla produktów znajdujących się w magazynie Sprzedawcy wynosi 1-4 dni roboczych:

- przy płatności "Pobranie" od momentu zamówienia,

- przy płatności "Przelew" lub "DotPay – szybkie płatności on-line" od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy,

 

2.1 Dla produktów znajdujących się w magazynie dostawców lub producentów wynosi  4-30 dni roboczych:

- przy płatności "Pobranie" od momentu zamówienia,

- przy płatności "Przelew" lub "DotPay – szybkie płatności on-line" od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy,

 

2.2  W przypadku niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwości oczekiwania na produkt lub anulowania zamówienia.

 

2.3 Dniem roboczym nazywamy dzień w przedziale od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz określonym ustawą świętem.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 

 

4. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

5. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

   

VII.  Prawo odstąpienia od umowy.

 

    Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

Produkty w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

1.     Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie.

2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

2.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

2.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 

2.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

2.4w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

2.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

2.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

3. Do zachowania powyższego terminu  wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: KARKON I Konrad Zaporowicz, ul. Szosa Rypińska 50, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mail: zaakosklep@gmail.com

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.

 

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz po  zwrocie towaru. Klient ma obowiązek odesłać towar. Zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu

• lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

 

VIII.  Prawo Konsumenta do rękojmi.

 

1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana:

• na adres KARKON I Konrad Zaporowicz, ul. Szosa Rypińska 50, 87-400 Golub-Dobrzyń • na e-mail: zaakosklep@gmail.com

 

2. Telefon kontaktowy w sprawie reklamacji: 695 912 114

 

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia lub faktury VAT/paragonu  oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 

6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,

adres korespondencji.

 

 

 

IX.  Pozostałe.

 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://zaako.pl/content/3-regulamin

 

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 

5. Znaki towarowe, zdjęcia, loga i nazwy producentów należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

6. Założenie konta Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.

 

6.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży mających miejsce już po umieszczeniu zmian.

 

6.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2019r.

Informacje RODO